تداعی کامیاب
تداعی کامیاب

1 سال پیش

حل شده

پاسخ

ثبت اطلاعات در شیت مقصد بر اساس شروط تعیین شده

سلام و وقت بخیر

بر اساس دو شرط در دو سلول اطلاعات product1 و farm 1 میخوام در ردیف زوج در شیت مقصد و در صورتی که product 2 و farm 2 باشه در ردیف خالی فرد شیت مقصد درج بشه

این فرمول در قسمت دوم عمل نمیکنه

ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

Option Explicit

Sub Button_Click()

Dim source As Worksheet

Dim destination As Worksheet

Dim a As Integer

Dim j As Integer

Application.ScreenUpdating = False

Application.Calculation = xlCalculationManual

If Sheet2.Cells(2, 1) = "product1" And Sheet2.Range("a1") = "farm1" Then

Set source = Worksheets("sheet2")

Set destination = Worksheets("sheet4")

a = 1

Do Until Sheet4.Cells(a, 2) = "" And a Mod 2 <> 0

a = a + 1

Loop

For j = 2 To 91

Sheet4.Cells(a, j) = Sheet2.Cells(2, j)

Next j

ElseIf Sheet2.Cells(2, 1) = "product2" And Sheet2.Range("a1") = "farm1" Then

Set source = Worksheets("sheet2")

Set destination = Worksheets("sheet4")

Do Until Sheet4.Cells(a, 2) = "" And a Mod 2 = 0

a = a + 1

Loop

For j = 2 To 91

Sheet4.Cells(a, j) = Sheet2.Cells(2, j)

Next j

End If

If Sheet2.Cells(2, 1) = "product1" And Sheet2.Range("a1") = "farm2" Then

Set source = Worksheets("sheet2")

Set destination = Worksheets("sheet1")

a = 1

Do Until Sheet1.Cells(a, 2) = "" And a Mod 2 <> 0

a = a + 1

Loop

For j = 2 To 91

Sheet1.Cells(a, j) = Sheet2.Cells(2, j)

Next j

ElseIf Sheet2.Cells(2, 1) = "product2" And Sheet2.Range("a1") = "farm2" Then

Set source = Worksheets("sheet2")

Set destination = Worksheets("sheet1")

Do Until Sheet1.Cells(a, 2) = "" And a Mod 2 = 0

a = a + 1

Loop

For j = 2 To 91

Sheet1.Cells(a, j) = Sheet2.Cells(2, j)

Next j

End If

Application.ScreenUpdating = True

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

End Sub

گزارش تخلف

سؤالات مربوط به VBA در اکسل

برو به

به پشتیبانی نیاز داری؟

در صورتی که

 • در کار با بتازون مشکلی دارید
 • در مورد خدمات بتازون سؤالی دارید
 • نظراتی را برای ارتقا و بهبود خدمات دارید

خوشحال میشیم که حتماً با ما در میان بزارید

پاسخ حل کننده

سلام، در قدم اول ممنون میشیم در سوالات بعدی از دکمه </> برای قرار دادن کد ها استفاده کنید تا همه بهتر بتونیم کد رو مثل زیر بخونیم.

و اما پاسخ:

فکر کنم مشکل اصلی شما پیدا کردن اولین ردیف خالی زوج و فرد هست. بیایید با یک تیر 2 نشان بزنیم.

چون شما برای اینکار از حلقه Do استفاده کردید و این یعنی داده زیاد بشه، سرعت برنامه بی نهایت کم میشه.

و اما کد حل مشکل:

first_break = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
last_row = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

در کد بالا first_break اولین جایی که داده قطع شده میده و last_row آخرین ردیف پر
یک شرط قضیه رو تموم میکنه:

حالت اول: first_break زوج هست، پس اولین ردیف فرد خالی میشه first_break+1 و همچنین last_row هم حتما زوج هست پس اولین ردیف زوج خالی میشه last_row+2
حالت دوم: بالعکس بالا

If first_break Mod 2 = 0 Then
  oddRow = first_break + 1
  eventRow = last_row + 2
Else
  oddRow = last_row + 2
  eventRow = first_break + 1
End If

پس مشکل رو با دو دستور و یک شرط حل کردیم. بعدش فقط با توجه به نوع farm و product تصمیم بگیرید داده توی کدوم ردیف ذخیره شود.

نکته: در کد مربوط به first_break مقدار cells(1,1) را به اولین سلول ستونی که همیشه در مقصد پر هست تغییر بدید.

گزارش تخلف

برو به

درباره ما

بتازون یک سایت نیست، یک خانواده است. یک محل برای همه ما، محلی که به هم کمک کنیم و با هم پیشرفت کنیم. این که الآن اینجایی اتفاقی نیست، خوشحالیم که بهمون ملحق شدی...