سیما مهرپوری
سیما مهرپوری

1 سال پیش

حل شده

پاسخ

سلام سوال در باره تابع شرط میخوام

میخوام برای بیمه تکمیلی بگم اگر تعداد روز های افراد از ۳۳۶۰ روز بیشتر بود بیمه صفر پرداخت کنن اگر بین ۱۸۲۰تا ۳۳۶۰ بود ۱۰۰تومن بدن اگر بین ۷۰۰تا ۱۸۲۰ ۱۰۰ و اگر کمتر از ۷۰۰ بود ۳۰۰تومن با تابع if چجوری بنویسم .

گزارش تخلف

سؤالات مربوط به اکسل

برو به

به پشتیبانی نیاز داری؟

در صورتی که

  • در کار با بتازون مشکلی دارید
  • در مورد خدمات بتازون سؤالی دارید
  • نظراتی را برای ارتقا و بهبود خدمات دارید

خوشحال میشیم که حتماً با ما در میان بزارید

پاسخ حل کننده

از از تابع IF استفاده کنید به صورت تو در تو

=If(condition, true, false)

در قسمت condition شرط را می نویسید

در قسمت true اگر شرط برقرار باشه و در قسمت false اگر شرط برقرار نبود چه مقداری برگردانده شود.

شما می توانید در صورت لزوم در هر کدام از قسمت های true یا false یک شرط جدید با If بنویسید. و این میشه تو در تو

فرض کنید تعداد روز مد نظر برای یک فرد در سلول A1 باشد، فرمول شما به صورت زیر می شود.

=If(A1>3360, 0 , If(A1>1820, 100 , If(A1>700, 200 , 300)))

توجه کنید چون شرط ها به ترتیب بررسی میشه پس وقتی شرط اول (A1>3360) بررسی شد و درست نبود یعنی مقدار A1 حتما کوچکتر یا مساوی 3360 است. بنابراین برای شرط بعدی فقط باید بزرگتر از 1820 بودن بررسی شود و به همین ترتیب ادامه ماجرا.

گزارش تخلف

برو به

درباره ما

بتازون یک سایت نیست، یک خانواده است. یک محل برای همه ما، محلی که به هم کمک کنیم و با هم پیشرفت کنیم. این که الآن اینجایی اتفاقی نیست، خوشحالیم که بهمون ملحق شدی...